Vanaf het moment dat de NIS-2 richtlijn van kracht wordt, zullen organisaties in verschillende sectoren hun cyberbeveiligingsmaatregelen moeten herzien en versterken.

Deze richtlijn, die is ontworpen om de cyberveiligheid in de Europese Unie te verbeteren, is vooral van toepassing op organisaties binnen de sectoren energie, transport, bankwezen, gezondheidszorg, waterbeheer en digitale infrastructuur. Hoewel NIS-2 geen directe technische eisen stelt, zijn de implicaties voor IT-infrastructuur aanzienlijk en niet te onderschatten.

Overigens zal NIS-2 in Nederlandse wetgeving worden omgezet onder de naam Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen 2 (Wbni 2).

Relevante Organisaties en Sectoren

NIS-2 is voorlopig relevant voor organisaties binnen de volgende sectoren:

 • Energie: Energieproductie, distributie en opslag.
 • Transport: Luchtvaartmaatschappijen, spoorwegen, havens en wegtransport.
 • Bankwezen en FinanciĆ«le Diensten: Banken, beursvennootschappen en andere financiĆ«le instellingen.
 • Gezondheidszorg: Ziekenhuizen, klinieken en andere gezondheidszorgaanbieders.
 • Waterbeheer: Drinkwatervoorziening en afvalwaterbeheer.
 • Digitale Infrastructuur: Internet service providers, datacenters en andere digitale dienstverleners.

Technische Implicaties van NIS-2

Hoewel NIS-2 geen technische specificaties oplegt, brengt het wel aanzienlijke technische implicaties met zich mee voor de IT-infrastructuur van organisaties. Hier zijn de drie belangrijkste implicaties:

 1. Verhoogde Verantwoordelijkheid voor Incidentenbeheer

  • Organisaties moeten een robuuste incident response strategie implementeren, inclusief het monitoren, detecteren en reageren op cyberdreigingen. Dit vereist geavanceerde monitoring tools en een goed opgeleid SOC (Security Operations Center).
 2. Strengere Beveiligingseisen voor Netwerk- en Informatie Systemen

  • Het waarborgen van de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van data wordt cruciaal. Dit betekent het implementeren van sterke encryptie, multi-factor authentication (MFA) en regelmatige security audits en penetratietests.
 3. Uitgebreide Rapportageverplichtingen

  • NIS-2 verplicht organisaties om ernstige incidenten binnen 24 uur te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten. Dit vereist een geavanceerd logging en reporting systeem dat in staat is om snel en accuraat incidenten te documenteren en te communiceren.

De technische implicaties van NIS-2 zijn breed en diepgaand, en vragen om een gedegen aanpak om te voldoen aan de nieuwe normen.

Bij it2grow hebben we de expertise om jouw organisatie te ondersteunen bij de overgang naar NIS-2 compliance.

Neem contact met ons op voor een korte kennismaking en een introductie tot NIS-2, afgestemd op de unieke kenmerken van jouw organisatie.

Zo kunnen we samen de juiste stappen zetten zonder te blijven steken in algemeenheden.