De strijd tegen ransomware blijft voortduren en iedereen moet voorbereid zijn op een aanval op zijn omgeving. Het goede nieuws is dat het wel mogelijk is om je te wapenen tegen de gevolgen van een dergelijke aanval.

Het technische advies in dit document biedt heel goed toepasbare aanbevelingen voor back-upbeheerders, security officers en professionals op het gebied van technologie en operations management.

Maar het ‘back-up team’ is nog maar het begin! De realiteit is dat iedereen een op veiligheid gerichte benadering moet volgen om de belangrijke data binnen een organisatie te beschermen.

Met deze 5 best practices: identificeren, beschermen, detecteren, reageren en herstellen heeft u een goede basis.